EN | BS | SR | HR
Loading Search...


Skip Navigation LinksPočetna > Naše aktivnosti > Obrazovanje

Obrazovanje

Napredna obuka nastavnog kadra za uvođenje alternativnog predmeta za vjersko obrazovanje u osnovne škole Zeničko-dobojskog kantona (A.Čosić)ObrazovanjeNapredna obuka nastavnog kadra za uvođenje alternativnog predmeta za vjersko obrazovanje u osnovne škole Zeničko-dobojskog kantona (A.Čosić)

Osnovni princip, na kojem se zasniva OSCE-ov Završni dokument iz Helsinkija, je da ne može postojati istinska sigurnost, bez obaveze prema demokraciji i ljudskim pravima. Rješavanje temelja diskriminacije u obrazovanju, kao posljedice nedavnog sukoba, predstavlja osnovu promoviranja suživota i održivog mira.

Reforma obrazovanja široko je prihvaćena kao ključna aktivnost za dugoročnu stabilnost BiH. Međutim, provedba i primjenjivanje međunarodnih standarda o ljudskim pravima, izazov je u pogledu dugogodišnjeg političkog razdvajanja djece u obrazovanju. 

Trenutno, oblast obrazovanja u BiH odražava kompliciranu državnu strukturu. Dok prijenos ovlasti može koristiti građanima, dajući im utjecaj u lokalnim školama, decentralizacija oblasti obrazovanja u BiH donosi brojne poteškoće, jer ne postoji usuglašen pristup za donošenje odluka i primjenu i/ili tumačenje zakonodavstva. U nedostatku transparentnosti i pravih mehanizama za provedbu, rascjepkanost može dovesti do isključivosti i neefikasnog korištenja fondova. 

Dugoročna rješenja

Misija OSCE-a u BiH posvećena je formiranju sistema obrazovanja u skladu sa međunarodnim obavezama BiH, kroz neophodne reforme u sadržaju obrazovnog i političkog okvira, a kroz kreiranje otvorenijeg školskog okruženja, baziranog na učešću, pri tome potičući znanje, vrijednosti i širenje vidika, neophodnih za konstruktivni društveni angažman. Naši domaći partneri uključuju ministarstva obrazovanja i pedagoške institute, agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u BiH, Konferenciju ministara obrazovanja, Ministarstvo civilnih poslova, kao i škole i građanske organizacije iz oblasti obrazovanja. 

Bolje upravljanje, bolje škole

U oblasti obrazovanja, politički utjecaj vidljiv je u imenovanju školskih odbora, direktora i prosvjetnih radnika. Politički motivi također imaju negativan utjecaj na finansijski menadžment sistema obrazovanja, dovodeći do zastarjelih i neefikasnih školskih mreža i škola sa neadekvatnim sredstvima za opremu, biblioteke i obuku nastavnog kadra. Mehanizmi nadzora, poput obrazovnih inspektora, često su žrtve političkih pritisaka i nedostatka samostalnosti.

Već nekoliko godina Misija nadgleda rad direktora škola, školskih odbora i obrazovnih inspektora. Uloženi napori rezultirali su velikim brojem izvještaja sa sličnim zaključcima – nedostatak transparentnosti, odgovornosti i efikasnosti demokratskih mehanizama i, kao takvi, nisu dovoljno snažni nasuprot političke manipulacije. Zbog toga, političke stranke postaju donosioci odluka u sistemu obrazovanja, bez ičijeg suprotstavljanja.

Zbog toga je Misija nedavno pokrenula projekte za jačanje mehanizama nadzora i poticanje građana na aktivno učešće u procesu donošenja odluka. Ovi projekti usredsređuju se na obuke i proširenje mogućnosti za školske odbore, mreže, direktore i obrazovne inspektore. Jedan od uspjeha je i osnivanje dviju asocijacija direktora škola na nivou BiH, koje pomažu poboljšanju suradnje i koordinacije među direktorima škola u cijeloj BiH.

Reforma nastavnog plana i programa

Državne institucije formalno su se obavezale međunarodnim standardima ljudskih prava i zbog toga moraju poduzeti konkretne korake i dati rješenja za okončanje diskriminacije među učenicima na entičkoj osnovi. Savremeni i kvalitativni standardi nastavnog plana i programa i rezultati trebaju odražavati savremene obrazovne pristupe, koji su zajednički za područje OSCE-a i u regiji.

Napori koje ulaže Misija podupiru razvoj i uspostavu standarda nastavnog plana i rezultata za cijelu BiH, koji se zasnivaju na savremenim ciljevima učenja koji promoviraju poštivanje različitosti i sveobuhvatno obrazovanje. Posebno su uspješni projekti Misije za

  • podršku reforme i osavremenjivanje udžbenika historije,
  • stalna reforma podučavanja historije, i
  • povećanje poštivanja različitosti u BiH, kroz podučavanje i učenje o manjinama u glavnim nastavnim planovima i programima.

Međutim, više truda potrebno je uložiti u poboljšanje stručnog usavršavanja nastavnog kadra koji će, u konačnici, podržati učenike u postizanju rezultata i standarda učenja. 

Škole i zajednice koje njeguju inkluzivnost (sveobuhvatno obrazovanje)

Misija nastavlja sa pružanjem podrške razvoju škola koje nude okruženje dobrodošlice i sveobuhvatnosti, a u svrhu smanjenja institucionalne diskriminacije. Indeks inkluzivnosti je mehanizam koji obuhvata mehanizme samoprocjene, dok škole i zajednice zajedno vrše procjenu i rade na poboljšanju nivoa sveobuhvatnosti i društvene uključenosti. Ojačan je i kapacitet vijeća učenika i vijeća roditelja, koji trebaju objediniti transparentnost i uključenost u školski život. A Misija radi i sa ministarstvima obrazovanja po pitanjima obrazovanja djece sa poteškoćama u razvoju.

Prevencija nasilja u školama

Mobing i nasilje problem su u svim školama, ali posebno ozbiljno postaje u okruženju segregacije i političkih tenzija, koje su prisutne u BiH. Misija tijesno surađuje sa nadležnima za obrazovanje po pitanju razvoja i provedbe mehanizama prevencije nasilja u školama. Misija promovira tzv. vršnjačku medijaciju, kao sredstvo za prevenciju i rješavanje problema u školama. Također, radi na dodatnom jačanju suradnje između svih nosilaca aktivnosti u oblasti obrazovanja, s posebnim naglaskom na ulogu vijeća učenika i vijeća roditelja, radi unapređenja školskog ozračja i uspostave jačih demokratskih načela.

U FOKUSU: SUPERGRAĐANI / KE

Mrežna platforma za prijavljivanje mržnjom motiviranih incidenata, odgovore na takve incidente i inicijative u cilju njihovog sprečavanja
Press: OSCE pokreće internet platformu za praćenje krivičnih djela počinjenih iz mržnje i aktivnosti motiviranih predrasudama u BiH
Foto-galerija: Svečanost predstavljanja kampanje
Website: www.supergradjani.ba,
Društveni mediji: Facebook Twitter

 
Analiza sudskih odluka  iz oblasti zaštite  okoliša u BiH
http://warcrimesmap.ba
Kalendar događaja
Supergrađani
VacanciesTenders
No available vacancies.
Kako aplicirati?
Naše aktivnosti na vaš Email
Organizacija za sigurnost i saradnju u Europi
Misija u Bosni i Hercegovini
O web stranici | Kontakt | RSS | Mapa prezentacije | © OSCE BiH 1995–2013